CAO

Medewerkers van Sirjon vallen onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO is alles vastgelegd over de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen is er een uitgebreid Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende (zorg)verzekeringen.