Zorggroep Sirjon hecht veel waarde aan de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en het stimuleren van persoonlijke groei staan hierbij centraal. Zo is er ruimte voor het volgen van cursussen en kennen we aandachtsfunctionarissen die “expert” zijn op een bepaald aandachtsgebied.

Op deze manier wordt aan medewerkers uitdaging gegeven aan hun werk. Aan de hand van een competentiescan wordt de ontwikkeling van medewerkers in kaart gebracht en worden er persoonlijke ontwikkelpunten en opleidingsbehoefte vastgesteld.